БЪРЗ ЦИМЕНТ

  • оцени продукта:

Бързовтвърдяваща се циментова смес

"БЪРЗ ЦИМЕНТ" - представлява суха смес от специални цименти и добавки, контролиращи времето на свързване и якостните показатели. Към сместта се прибавя посоченото на опаковката количество вода. Получената смес придобива много голама ранна якост. Използва се за бързо закрепване на детайли и елементи, монтиране на рамки, за отвори на ревизионни шахти, запълване на малки отвори и други.

Стойности

Якост на опън при огъване Якост на сцепление при опън с бетон Сила на изтръгване на стоманен болт от бетон
- след 24 h 5,7 N/mm2
- след 7 дни 11,2 N/mm2
- след 24 h 1,2 N/mm2
- след 7 дни 2,4 N/mm2
- след 24 h 1250 N
- след 7 дни 2340 N

Протокол от изпитване № 516-3-131/2007 год., издаден от ИЦС при НИСИ ЕООД - гр. София.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/EEC на Съвета на Европейските общности.

Фиксирането на детайлите и елементите става в рамките на 5 минути, а пълно натоварване се прилага не по-рано от 30 минути.
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата и детайлите да са здрави и почистени от мазни петна и други. Ронливите участъци по основата трябва да се отстранят, за да се осигури добро сцепление.
Основата задължително се грундира с "ГРУНД ДП".
Минимална дебелина на пласта 5 мм, максимална 50 мм.
ВНИМАНИЕ: В Сместа да не се добавя вода след започване на стягането.
С цел запазване на качествата на продукта не се препоръчва добавянето на цимент, пясък или други добавки.
СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!
ТРАЙНОСТ: 18 месеца
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С
ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 1 кг.

Цени

Опаковка

Цена

1 кг. /12 бр. в кашон/ 0.00 лв.

Свързани продукти

CityCol<sup>®</sup> CityCol® MAXPROTEKT<sup>®</sup> БЯЛ MAXPROTEKT® БЯЛ Грунд-ДП Грунд-ДП
MULTICOL<sup>®</sup> Бял MULTICOL® Бял РЕГИПС-ИДЕАЛ РЕГИПС-ИДЕАЛ PLASTIKA<sup>®</sup> PLASTIKA®
MULTICOL<sup>®</sup> Flex MULTICOL® Flex MULTICOL<sup>®</sup> MULTICOL®