PLASTIKA®

  • оцени продукта:

Бяла гипсова шпакловка

PLASTIKА® е бяла шпакловъчна смес на гипсова основа за вътрешни стении сухи помещения. Тя представлявя суха хомогенна смес на гипсова основа и добавки, контролиращи времето на свързване и якостните показатели. Употребява се за шпакловане на бетонни повърхности (панели), газобетонни стени, хоросанови мазилки, лепене и запълване на фуги при работа с гипсофазерни  плоскости и други. Продукта е еластичен и лесен за нанасяне и шпакловане.
Преди започване на работа основата задължително се грундира с "ГРУНД ДП".

CE

Показател Резултат Стойност съгл. БДС ЕN 13279-1
Съдържание на калциев сулфат 86,65 % по маса > 50% по маса
Якост на опън при огъване на 7 дни 3,2 N/mm² > 1,0 N/mm2
Якост на натиск на 7 дни 9,5 N/mm² > 2,0 N/mm2
Якост на сцепление при опън с бетон 0,6 N/mm² > 0,4 N/mm2
Пукнатиноустойчивост за слой с дебелина до 5 мм Няма пукнатини Няма пукнатини
Кредене на втвърдената шпакловка след 3 дни Няма кредене Няма кредене

Отговаря на: БДС ЕN 13279-1 (Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Определения и изисквания)

Протокол от изпитване № 640 / 09.06.2016г., издаден от НИСИ ЕООД - гр. София. 

 

С цел запазване на качествата на продукта не се препоръчва добавянето на гипс или други добавки.

разходна норма:
Върху пердашена мазилка: 0,500 - 1,000 кг/кв.м. в зависимост от гладкостта основата
Върху бетонни повърхности /панели/: 0,900 - 1,500 кг/кв.м. в зависимост от основата

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!

ТРАЙНОСТ: 18 месеца
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С
ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 15 и 5 кг.

Цени

Опаковка

Цена

15 кг. /67 бр. в палет/ 0.00 лв.
5 кг. /200 бр. в палет/ 0.00 лв.

Свързани продукти

AMERICAN LATEX – GOLD AMERICAN LATEX – GOLD Грунд-ДП Грунд-ДП AMERICAN LATEX – LIGHT AMERICAN LATEX – LIGHT
РЕГИПС-ИДЕАЛ РЕГИПС-ИДЕАЛ СТЕНОПЛАСТ SF СТЕНОПЛАСТ SF