РЕГИПС-ИДЕАЛ

  • оцени продукта:

Гипсово лепило

Гипсовото лепило представлява суха хомогенна смес на гипсова основа и специални добавки, контролиращи времето на свързване и други специфични технически показатели.

REGIPS-IDEAL се използва за зидане на гипсови панели, залепване и фугиране на гипсофазер и гипсокартон.
Гипсовата смес е подходяща за шпакловане на бетонови повърхности, газобетонови стени,  хоро-санови мазилки, а също така и за залепване на гипсови корнизи, орнаменти и други изделия от гипс.

CE

Показател Резултат Стойност съгл. ЕN 12860
Якост на сцепление Разрушаването е в гипсовото блокче в четирите изпитвания Разрушаването да е в гипсовото блокче поне в три от четири изпитвания pH 7 6,5≤pH≤10,5

Отговаря на: БДС ЕN 12860 (Лепила на гипсова основа за гипсово блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване) Протокол от изпитване №471 / 23.05.2017г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София.

 

С цел запазване на качествата на продукта не се препоръчва добавянето на гипс или други добавки.
РАЗХОДНА НОРМА:

  • Лепене и фугиране на гипсофазер и гипсокартон:             0,900 - 1,500 кг/кв.м.
  • Шпакловане на хоросанова мазилка или газобетон:         0,500 – 1,000 кг/кв.м.

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!
ТРАЙНОСТ: 18 месеца
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С
ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 15 и 5 кг.

Цени

Опаковка

Цена

15 кг. /67 бр. в палет/ 0.00 лв.
5 кг. /200 бр. в палет/ 0.00 лв.

Свързани продукти

AMERICAN LATEX – LIGHT AMERICAN LATEX – LIGHT PLASTIKA<sup>®</sup> PLASTIKA® AMERICAN LATEX – GOLD AMERICAN LATEX – GOLD
Грунд-ДП Грунд-ДП