RASTIKA®

  • оцени продукта:

RASTIKA® Бяла пръскана мазилка

RASTIKA® представлява су­ха хомогенна смес, произведена на база минерални и полимерни свързващи вещества, както и други добавки регулиращи физико-химичните показатели и времето за запазване на работната консистенция.

Предназначена е за нанасяне като фасадно-декоративно покритие с релефна структура върху повърхности на изделия от обикновен, лек и клетъчен бетон (включително и газобетон) както и върху циментови и вароциментови мазилки.

Основата, върху която ще се нанася мазилката задължително се грундира с дълбокопроникващ Грунд - ДП”.

  •   Color Sistem
  •   Color Sistem
  • CE

ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 25 и 5 кг.

Показатели Резултат Изискване
Якост на натиск 16,7 N/mm² ≥ 6,0
Якост на опън при огъване 6,5 N/mm² -
Якост на сцепление при опън с бетон 0,7 N/mm2 ≥ 0,5

Отговаря на: БДС ЕN 998-1

Протокол от изпитване №204-3-74 / 01.12.2004г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София 

RASTIKA® е с повишен коефициент на хидроустойчивост и мразоустойчивост

РазходнА нормА: 2 - 3 кг/кв.м. в зависимост от начина на нанасяне и структурата на основата

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!

Забележка: Да се избягва работа при дъжд, силен вятър и пряка слънчева светлина.

ТРАЙНОСТ: 18 месеца

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С

Цени

Опаковка

Цена

25 кг. /40 бр. в палет/ 0.00 лв.
5 кг. /200 бр. в палет/ 0.00 лв.

Свързани продукти

AMERICAN FASAGEN – GOLD AMERICAN FASAGEN – GOLD MULTIART<sup>®</sup> SM - Влачена MULTIART® SM - Влачена AMERICAN FASAGEN  -  S AMERICAN FASAGEN - S
MULTIART<sup>®</sup> PM - Драскана MULTIART® PM - Драскана Грунд-ДП Грунд-ДП