MULTIFLOOR ®

  • оцени продукта:

MULTIFLOOR ®

Саморазливен, самонивелиращ се под на циментова основа (еднокомпонентен)

MULTIFLOOR® представлявя прахообразна смес на циментова основа, силикати, полимери, пластификатори и други добавки, контролиращи физико-химичните показатели. Продукта е съставен изцяло от екологично чисти съставки съобразно европейските стандарти за качество.

MULTIFLOOR® е предназначен за интериорно и екстериорно приложение. Из­пол­з­ва се за из­равнява­не на бе­тон­ни по­до­ве при ремонтни работи и новостроящи се сгради, при полагане на подово-отоплителни системи, преди поставяне на ламинирани подови плоскости, паркет, дюшеме, балатум и други  подови настилки, изискващи равна повърхност, както и само за изравняване на бетонни подове.

MULTIFLOOR® се препоръчва при направа на подове, подложени на сил­но натоварва­не, ка­то про­из­вод­с­т­ве­ни по­ме­ще­ния, бол­ни­ци и други обществени сгради, ко­и­то по-къс­но ще се обработват с епоксиден грунд EPOXYGRUND - EPG 2000” и цветно епоксидно подово покритие EPOXYFLOOR, както и други индустриални подове. Така направения под е с висок ко­е­фи­цент на из­но­со­ус­той­чи­вост, ус­той­чи­вост на ки­се­лин­и, лес­но се по­чис­т­ва и де­зин­фек­ци­ра.

ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 25 кг.

Отговаря на: БДС ЕN 13813:2006

Показатели Резултат Изискване
Якост на натиск 30,8 N/mm² ≥ 30,0
Якост на опън при огъване 8,2 N/mm² ≥ 7,0
Якост на сцепление при опън с бетон 1,3 N/mm2 ≥ 1,0

Протокол от изпитване №95-3-26/24.03.2008г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София 

Основата, върху която ще се нанася MULTIFLOOR® задължително се грундира с дълбокопроникващ Грунд - ДП”.

РазходнА нормА: 4 - 6 кг/м2  при дебелина на слоя 3 -  5 мм.

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Да се пази от влага и намокряне!

ТРАЙНОСТ: 18 месеца

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 25°С

Цени

Опаковка

Цена

25 кг. /40 бр. в палет/ 0.00 лв.

Свързани продукти

ХЛОР-КАУЧУКОВ ЛАК ХЛОР-КАУЧУКОВ ЛАК EPOXYGRUND – EPG  2000 EPOXYGRUND – EPG 2000 Грунд-ДП Грунд-ДП
ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК EPOXYFLOOR EPOXYFLOOR