POLYCOLOR

  • оцени продукта:

POLYCOLOR

Цветна фугираща смес

Фу­­ги­­ра­­ща­­та смес е про­­из­­­ве­­де­­на на ба­­за­ ци­­­мент, же­­­ле­­­зо­­­ок­­­сид­­­на боя, полимери и със­­­тав­­­ки, кон­­­т­­­ро­­­ли­­­ра­­­щи вре­­­ме­­­то на свър­­­з­­­ва­­­не.

Из­­­пол­­з­­­ва се за фу­­­ги­­­ра­­­не на фа­­­янс, те­­­ра­­­кота, мра­­­мор­­­ни об­­­ли­­­цов­­­ки, гра­­­нит, гра­­­ни­­­тог­­­рес, ка­­­мен­­­ни об­­­ли­­­цов­­­ки, це­­­пе­­­ни пло­­­чи, дя­­­ла­­­ни пло­­­чи, тух­­­ле­­­ни зи­­­да­­­рии, зи­­­да­­­рия от стък­­­ле­­­ни тух­­­ли, ке­­­ра­­­мич­­­на мо­­­зай­­­ка и дру­­­ги.

         
110 170 230 290 350
         
120 180 240 300 360
         
130 190 250 310 370
         
140 200 260 320 380
         
150 210 270 330 390
         
160 220 280 340 400
  •   Color Sistem
  •   Color Sistem
 

ЦВЕ­ТО­ВА  ГА­МА: 30 ЦВЯТА (по каталог)

Температурен интервал за работа: 5°- 35°С

ТРАЙНОСТ:18 месеца

ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полие-тиленова вложка х 1 кг

РАЗ­ХОД­НА НОР­МА:

РАЗМЕР НА ФУГАТА СУХА МАСА
5 мм 0, 600 кг
4 мм 0, 500 кг
3 мм 0, 400 кг
2 мм 0, 300 кг
Технически данни Стойности
Времесвързване, начало не по-малко от 60 min
Якост на сцепление между фаянс след 72 часа не по-малко от 0,3 MPa
Якост на огъване след 7 дни не по-малко от 2,0 MPa
Якост на натиск след 7 дни не по-малко от 4,0 MPa
Пукнатиноустойчивост няма пукнатини
Светлоустойчивост - няма изменение на цвета след 16 часа

Протокол от изпитване № 202-3-72/ 17.02.2005г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София 

НА­ЧИН НА РА­БО­ТА: към 3 тегловни части от сместа се прибавя 1 тегловна част вода и се разбърква на ръка или с механична бъркалка до по­лу­чаване на хомогенна смес. Оставя се да престои около 15 минути, за да се разтворят съставките, след което се раз­бърк­ва отново. При необходимост се добавя вода до постигане на желаната консистенция. Така получената смес е готова за ра­бо­та. Нанася се с гумирана маламашка, диагонално на пло­чи­те. След сгъстяване фугите се оформят с мала­маш­ка с ду­­на­пре­нена плоскост или дунапренова гъба. Един час след офор­мянето на фугите плочите се почистват.

След пълното изсъхване на фугите по желание могат да се обработят /фиксират/ с  “Мултификс” или “Силиконфикс”.

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети в сухи и проветриви складови помещения.

Забележка: Да се пази от влага и намокряне!

Цени

Опаковка

Цена

"POLYCOLOR" № 110 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 120 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 130 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 140 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 150 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 160 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 170 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 180 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 190 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 200 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 210 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 220 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 230 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 240 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 250 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 260 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 270 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 280 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 290 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 300 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 310 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 320 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 330 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 340 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 350 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 360 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 370 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 380 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 390 1 кг. 0.00 лв.
"POLYCOLOR" № 400 1 кг. 0.00 лв.

Свързани продукти

MULTICOL<sup>®</sup> Бял Flex MULTICOL® Бял Flex MULTICOL<sup>®</sup> Flex 30 MULTICOL® Flex 30 СИЛИКОНФИКС СИЛИКОНФИКС
MULTICOL<sup>®</sup> MULTICOL® MULTICOL<sup>®</sup> Flex 40 F MULTICOL® Flex 40 F ХИДРОПЛАСТ “Т” ХИДРОПЛАСТ “Т”
MULTICOL<sup>®</sup> Бял MULTICOL® Бял МУЛТИФИКС МУЛТИФИКС CityCol<sup>®</sup> CityCol®
MULTICOL<sup>®</sup> Flex MULTICOL® Flex ХИДРОПЛАСТ  -  УЛТРА ХИДРОПЛАСТ - УЛТРА