AMERICAN LATEX – SILVER със сребърни йони

  • оцени продукта:

Антибактериален латекс за вътрешно боядисване: супер бял с кадифен ефект, готов за употреба, безвреден за човешкото здраве и околната среда. Подходящ за боядисване на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, заведения за обществено хранене, аптеки, здравни и детски заведения, магазини за хранителни стоки, влажни помещения. Устойчив на влага, не задържа мазнини и прах, лесно се почиства, има съставки против мухъл, плесен и бактерии. С висока покривна способност. Лесно се нанася. Може да се мие. Не се напуква и не се лющи. За масова употреба. 

Разходна норма: от 0,180 до 0,200 кг./кв.м.
Гаранционен срок: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Максимално съдържание на ЛОС за този продукт ( кат.: А/а) е 30g/l.
 
Протокол от изпитване № 1092-1 / 08.10.2015г. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София 
При употреба: Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химическо вещество. Избягвайте контакт с очите и кожата. Измийте се изцяло след работа с вода. Полагането на латекса може да се извърши ръчно - с четка, валяк или пистолет. 
Съхранение: Да се предпазва от замръзване! Съхранявайте в закрити сухи складови помещения, при температура  5º - 250º C, в плътно затворени оригинални опаковки.
Не изхвърляйте продукта заедно с битови отпадъци.
Описание на начина на употреба: Латексът се нанася върху здрава, суха и почистена от замърсявания основа, която е грундирана с  Грунд ДП. Латексът е готов за употреба. Обикновено не се налага разреждане. Ако е необходимо, това става с 5 - 7 % вода.

Цени

Опаковка

Цена

25 кг. 0.00 лв.
10 кг. 0.00 лв.
5 кг. 0.00 лв.