СТЕНОПЛАСТ SF

  • оцени продукта:

Бяла, суперфина тънкослойна шпакловка

 
"СТЕНОПЛАСТ SF" е супер фина, снежно бяла тънкослойна шпакловка за вътрешно приложение на база полимери, минерални добавки и свързващи вещества, регулиращи времето за запазване на работната консистенция и други якостни физико-химични показатели. 
Тънкослойната шпакловка създава много гладка и фина повърхност. Идеална за завършване на интериорни мазилки и гипсокартонени повърхности. Може да се използва за коригиране на фини пукнатини и дребни дефекти на стари шпакловки.

Продуктът се отличава с: Високо сцепление с основата, супер пластичен и лесен за нанасяне, с широко отворено време за работа и малка разходна норма.

 

Технически данни Стойности
Якост на сцепление с бетонна основа след 72 часа 0,9 N/mm²
Якост на сцепление с бетонна основа след 7дни 1,1 N/mm²
Пукнатиноустойчивост след 72 часа Няма пукнатини

Протокол от изпитване № 438-3-134/24.03.2008 год. издаден от НИСИ ЕООД - гр. София. Изпитвателна лаборатория - разрешение на МРРБ № CPD 10 - NB 2032 от 14.04.08 г. Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/EEC на Съвета на Европейските общности.

РАЗХОДНА НОРМА: 0,180 - 0,200 кг/м2 в зависимост от структурата на основата
СЪХРАНЕНИЕ: В добре затворени съдове, в закрити и сухи помещения при температура 5° - 25°С. Да се пази от замръзване!
ТРАЙНОСТ: 12 месеца
ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С
ОПАКОВКА: Пластмасови кофи х 5 кг.

Цени

Опаковка

Цена

5 кг. 0.00 лв.

Свързани продукти

Грунд-ДП Грунд-ДП AMERICAN LATEX – LIGHT AMERICAN LATEX – LIGHT AMERICAN LATEX – GOLD AMERICAN LATEX – GOLD
РЕГИПС-ИДЕАЛ РЕГИПС-ИДЕАЛ PLASTIKA<sup>®</sup> PLASTIKA®