ФРИЗКОНТРОЛ

  • оцени продукта:
“ФРИЗКОНТРОЛ” е течност, незамръзваща при температура -20°С, произведена на база органични и неорганични вещества.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За всички видове сухи смеси на основа сив цимент, които ще се използват при ниски температури, до -10°С.
РАЗХОДНА НОРМА: За сухи циментови смеси - 300 гр. за 25 кг. За бетон - 2% от масата на цимента.
Протокол от изпитване № 360-3-92/21.05.07 г. ИЦС при НИСИ ЕООД.
ТРАЙНОСТ: 12 месеца
Р102 - Да се пази далеч от достъп на деца.
Р302/352 - При контакт с кожата, изплакнете с вода и сапун.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Добавката се смесва предварително с необходимото количество вода.
ВНИМАНИЕ: Количеството вода да се намали с 8% - 10%.

Цени

Опаковка

Цена

5 кг. 0.00 лв.
20 кг. 0.00 лв.
1 кг. 0.00 лв.