СТИРОФИКС

  • оцени продукта:

СТИРОФИКС

"Стирофикс" е готово за употреба пастообразно, еластично, защитно покритие, произведено на основа полимерна дисперсия, минерални пълнители и пигменти.

Предназначение: Използва се за защита на декоративни профили от XPS и EPS и термо-изолационни плоскости.

Начин на употреба: Защитното покритие "СТИРОФИКС" се нанася върху суха и обезпрашена основа с четка или маламашка в зависимост от обработвания профил. Покритието се полага минимум на два слоя, като всеки следващ слой се нанася след пълното изсъхване на предходния.

Профилите се обработват при температури от 5°до 25°С.

По време на работа сместа трябва да се пази от силни слънчеви лъчи и дъжд.

Съхранение: В закрити складови помещения без пряка слънчева светлина.

Внимание: Да се пази от замръзване! Разбъркай преди употреба!

Разходна норма: от 1,2 кг - 1,4 кг/кв.м за един слой.

ТРАЙНОСТ: 12 месеца

Протокол от изпитване № 843-3-247/2010 год. издаден от ИЦС при НИСИ ЕООД, гр. София.  Температурен интервал за работа: 5°- 25°С.

Цени

Опаковка

Цена

5 кг. 0.00 лв.

Свързани продукти

AMERICAN FASAGEN – GOLD AMERICAN FASAGEN – GOLD AMERICAN LATEX – LIGHT AMERICAN LATEX – LIGHT MULTIART<sup>®</sup> PM - Влачена MULTIART® PM - Влачена
AMERICAN LATEX – GOLD AMERICAN LATEX – GOLD AMERICAN FASAGEN  -  S AMERICAN FASAGEN - S MULTIART<sup>®</sup> SM - Драскана MULTIART® SM - Драскана