Водно стъкло

  • оцени продукта:
Добавка за хидрофобиране на бетони и цименти
Водното стъкло се използва като добавка към бетон, мазилки, шпакловки и други на циментова основа в съотношение 3-4% водно стъкло спрямо количеството на използваната вода.
R 34  Предизвиква изгаряния
S 2     Да се пази от достъп на деца
S 24/25  Да се избягва контакт с очите и кожата
S 36/37/39  Да се носи подходящо защитно облекло,
ръкавици и предпазни средства за очите/лицето
Протокол от изпитване № 844-3-249/10.12.2010 г. на ИЦС при НИСИ ЕООД, гр. София
 

Цени

Опаковка

Цена

7 кг. 0.00 лв.
1,3 кг. 0.00 лв.