ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

26/02/2013

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за енергийната ефективност

Без сертификат за енергийни характеристики няма да могат да се продават обществени сгради в експлоатация, но не и частни жилища. Това записаха депутатите в промените в закона за енергийната ефективност, приет окончателно на извънредно заседание на парламента.
Така при продажба на обществени сгради продавачът се задължава да предостави на купувача сертификата за енергийни характеристики, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация - нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата, предаде БТА.

При отдаване под наем на сграда или на самостоятелен обект в нея наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.

Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви. На задължително сертифициране подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м., а от 9 юли 2015 г - с разгърната застроена площ над 250 кв.м.

Парламентът прие обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и за енергийни спестявания да се извършва от лица, вписани в регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Те, както и наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са: и проектанти на сградата; строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване.

Консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица, реши Народното събрание.