Хастарна мазилка Силикато полимерна

  • оцени продукта:

 

Хастарна  мазилка 
Силикато полимерна

 

Хастарна  мазилка представлява су­ха хомогенна смес на циментова основа, минерални свързващи вещества и добавки, регулиращи времето за запазване на работната консистенция и други физико-химични  показатели.


Предназначена е за нанасяне като фасадно и вътрешно покритие върху повърхности от обикновен, лек и клетъчен бетон (включително и газобетон).

Разходна норма: 4 - 8 кг/кв.м.

  • CE

ОПАКОВКА: Трислойни книжни пакети с полиетиленова вложка х 25 кг.

Показатели Резултат Изискване
Якост на натиск 4,7 N/mm² 1.5 до 5.0
Якост на опън при огъване 2,6 N/mm² -
Якост на сцепление при опън с бетон 0,5 N/mm2 ≥ 0,5

Отговаря на: БДС ЕN 998-1

 Протокол от изпитване №777 / 07.07.2016г. 

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения.

Забележка: Да се пази от влага и намокряне!

ТРАЙНОСТ: 18 месеца

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С

Цени

Опаковка

Цена

25 кг. /40 бр. в палет/ 0.00 лв.

Свързани продукти

MAXPROTEKT<sup>®</sup> БЯЛ MAXPROTEKT® БЯЛ Грунд-ДП Грунд-ДП ФРИЗКОНТРОЛ ФРИЗКОНТРОЛ
PLASTIKA<sup>®</sup> PLASTIKA® MAXPROTEKT<sup>®</sup> СИВ MAXPROTEKT® СИВ